Mäkitervakko / Espoo

Villa Mäkitervakko sijaitsee Espoon Lahnuksessa komeassa mäntyrinteessä. Nimensä talo saa tontilla kasvavasta harvinaisesta kasvista. Nimi symboloi myös tavoiteltua paikan henkeä, lasisen näköalajulkisivun vastapainona on tervainen puujulkisivu. Varsinainen tervakko on myös rakentaja itse, joka väsymättä omin käsin rakentaa taloansa.