Brändisuunnittelu / Ramada

Ideark suunnitteli kansainvälisen Ramada-ketjun arkkitehtonisen imagon Suomeen.

Hotellit Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Oulussa uudistettiin vastaamaan yhteneviä kriteereitä. Kohteiden toimivuutta parannettiin aulojen ja sisäänkäyntien osalta. Materiaali- ja värimaailma viritettiin kuhunkin kohteeseen sovitun paletin mukaiseksi.